Zaujímavé

Zváranie švov: Aplikácie, výhody a nevýhody

Zváranie švov: Aplikácie, výhody a nevýhody

Švové zváranie je proces spájania dvoch podobných alebo odlišných materiálov vo šve pomocou elektrického prúdu a tlaku. Tento proces sa väčšinou používa na kovy, pretože ľahko vedú elektrinu a môžu udržiavať pomerne vysoké tlaky.

Zváranie švov je možné vďaka kontaktnému odporu vytvorenému medzi týmito dvoma kovmi.

Pri prechode prúdu medzi kovmi sa na malej medzere vytvára teplo. Elektródy udržujú a riadia tok elektriny.

SÚVISIACE S DANOU: ULTRAZVUKOVÉ ZVÁRANIE: SĽUBOVÁ TECHNOLÓGIA ZVÁRAŤ OBOJ PLASTY A KOVY

Pozrime sa na podrobnosti o tejto zváracej technike používanej v rôznych odvetviach priemyslu.

Čo je odporové švové zváranie?

Švové zváranie alebo odporové švové zváranie je podmnožinou odporového zvárania, čo je proces zvárania dvoch materiálov pomocou elektrického prúdu.

Existujú hlavne štyri typy elektrického odporového zvárania:

  1. Odporové bodové zváranie
  2. Odporové projekčné zváranie
  3. Odporové zváranie na tupo
  4. Odporové švové zváranie

Odporové zváranie švov je jedným z najbežnejších spôsobov zvárania používaných na spájanie plechov kontinuálnym zváraním.

Keď sa dva podobné alebo odlišné materiály stlačia k sebe, vznikne medzi nimi mierna medzera kvôli nerovnostiam povrchu. Pri zváraní odporovým švom táto medzera vytvára elektrický odpor medzi dvoma materiálmi a spôsobuje ich zahrievanie vo šve.

Toto sa tiež nazýva kontaktný odpor.

Zvárací prúd má pri zváraní švov prvoradý význam. Množstvo tepla generovaného vo švíkoch bude závisieť od veľkosti prúdu, ktorý ním preteká.

Príliš veľké nabitie elektriny však môže spôsobiť vylúčenie a zhoršenie stavu elektródy. Striedavý prúd (AC) je stále najpreferovanejším typom elektrického prúdu používaného pri zváraní švom.

Pri procese švového zvárania sa používajú elektródy v tvare kolesa. Tieto kolieska pôsobia na obrobky silou a elektrickou energiou.

Zváracia sila by mala byť úmerná tvrdosti materiálov. Tvrdšie kovy preto potrebujú väčšiu zváraciu silu v porovnaní s mäkšími kovmi.

V širšom zmysle sa odporové zváranie švov kategorizuje na:

Zváranie prerušovaným pohybom

Valce a aplikácia elektrického prúdu zostávajú aktívne až do dosiahnutia polohy zvaru. To znamená, že zvar sa vyskytuje skôr na konkrétnych miestach alebo plochách ako ako súvislá čiara.

Zváranie prerušovaným pohybom je užitočné pri zváraní hrubších kovov, kde nie je možný kontinuálny zvar. Existujú dva typy prerušovaného švového zvárania:

  • Roll Spot zvar
  • Prekrývajúci sa ševový zvar

Kontinuálne zváranie švov

Pri kontinuálnom švovom zváraní je možný kontinuálny zvar. Kov sa spája pri prechode elektródami konštantnou rýchlosťou valca. Produkuje rovnomerný prekrývajúci sa zvar, pretože obrobky zostávajú pod konštantným tlakom.

Typ elektród použitých pri odporovom švovom zváraní závisí od materiálu, ktorý sa má zvárať. Napríklad, ak na zváranie hliníka používame švové zváranie, potom sa medeným elektródam často vyhýbame. Je to preto, že zliatiny medi s hliníkom vedú k oveľa rýchlejšiemu poškodeniu elektródy.

Laserové zváranie švov a odporové zváranie švov

Pojem švové zváranie sa stal takmer synonymom odporového švového zvárania. Existuje však aj ďalší proces zvárania švov, ktorý sa nazýva laserové zváranie švov.

Laserové zváranie švov je variáciou laserového bodového zvárania. Pri laserovom bodovom zváraní je laser s vysokou intenzitou namierený na miesto, kde lúč spôsobí roztavenie a zváranie cieľového bodu.

V tomto prípade je však hlava laserového nástroja nehybná. Pri tejto technike zvárania sa laser pohybuje pozdĺž švu a vytvára tak konštantný zvar.

Tento typ zváracej techniky sa zvyčajne používa na zváranie senzorov, radarových komponentov, inzulínových púmp, krytu batérie a puzdier kardiostimulátorov.

Výhody odporového švového zvárania

Odporové zváranie švami má jedinečnú sadu výhod, vďaka ktorým je veľmi priaznivý v mnohých priemyselných odvetviach.

Vzduchotesné zvary: Jednou z najdôležitejších vlastností nepretržitého zvaru je, že môže vytvárať vzduchotesné a vodotesné tesnenia. To je veľmi dôležité pri vytváraní kovových konštrukcií, ktoré potrebujú ochranu pred únikom vzduchu alebo vody, ako sú vzduchotesné alebo kvapalinotesné nádoby.

Rýchly proces zvárania: Zváranie je možné pri vysokých rýchlostiach. Pretože je celý proces automatický, odporové zváranie je rýchlejšie ako iné alternatívy, ako je bodové zváranie.

Nie je potrebné žiadne plnivo / tavidlo: Zvar je možný bez použitia akéhokoľvek plniva alebo tavidla.

Nevýhody zvárania odporovým švom

Spôsob nastavenia odporového švu je spojený s niektorými nevýhodami. Nasleduje niekoľko obmedzení alebo nevýhod zvárania odporovým švom.

Obmedzené zváracie čiary: Pretože zariadenie na zváranie švov pozostáva z valcov, sú možné iba priame alebo rovnomerne zakrivené líniové zvary.

Obmedzenia hrúbky: Pokiaľ ide o hrúbku plechov, existujú určité obmedzenia, pretože zváranie švov sa môže stať dosť ťažkopádnym, keď je hrúbka jedného plechu viac ako 3 mm.

Aplikácie švového zvárania

Odporové zváranie švami nachádza svoje uplatnenie pri montáži palivových nádrží, pretože musí byť vodotesné. Používa sa tiež na zváranie častí nádob, ktoré musia byť vodotesné alebo vzduchotesné.

Niektoré ďalšie formy zvárania môžu tiež vytvárať vodotesné a vzduchotesné tesnenia, ale nevyhnutne nezabezpečujú čistý zvar. Podobné tomu, čo sa dá dosiahnuť švovým zváraním.

Druhou bežnou aplikáciou je zváranie rúr a rúrok. V tejto oblasti sa používa najmä odporové švové zváranie, pretože pri tom nepoužíva žiadne tavné kovy.

Preto neexistujú zvarové guličky, ktoré by zničili estetiku rúrok alebo rúrok. Táto zváracia technika je schopná vytvoriť bezšvové spoje, ktoré je na spojovacej ploche ťažko cítiť.

SÚVISIACE: SPRIEVODCA ZAROBENÍM Z PENIAZOV: MOŽNOSTI KARIÉRY A PORADENSTVO

Švové zváranie sa tiež používa pri výrobe plechových nádrží používaných ako nádoby na petrolej, benzín a iné kvapaliny. Pri takomto použití zohrávajú úlohu vzduchotesné aj kvapalinotesné zvary. Je to preto, že kvapaliny ako benzín sa pri kontakte so vzduchom odparujú.

Odporové zváranie sa nachádza v mnohých odvetviach vďaka jedinečným možnostiam zvárania. Ako každý zvárací proces, aj tento má svoje výhody a nevýhody.

Pre konkrétny súbor požiadaviek je však odporové švové zváranie ideálne z hľadiska výkonu a zváracích schopností.


Pozri si video: Vývoj a spustenie Android aplikácie (December 2021).